>

Тест за личност на Хоган - HPI

Тестот за личност на Хоган (Hogan Personality Inventory, HPI) е мерило за личноста која се користи за предвидување на работниот учинок. Тестот е извонредна алатка која ви помага да ги зајакнете вашите практики за вработување, лидерскиот развој, планирањето за носители на повисоки работни позиции и управување со таленти.

HPI е првиот тест креиран специфично за деловна употреба и е базиран на моделот на пет фактори. Тестот за личност на Хоган е високо квалитетна психометриска оценка на личните карактеристики неопходни за успех во кариерата, релациите, образованието и животот.

Доколку имплементирате процеси на организациска проценка или развој на раководителите, HPI извештаите помагаат во идентификување на основните разлики на поодделните индивидуи и посочуваат на успехот во нивната кариера.